ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังพิณพาทย์ หมู่3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดบ้านบ่อแปดร้อย ซ.สท. 5094 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดเจ็ดธรรมาสน์ ซ.สท. 5094 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดเจ็ดธรรมาสน์ (วัดเด่นกระต่าย) ซ.สท. 5094 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดคลองพระรอด ซ.1180 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ซ.1180 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดป่าม่วง ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย ซ.สท. 5094 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1180 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1180-101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1180 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง