ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดเกาะ หมู่6 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดหนองแหน ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดหนองฝาด ซ.1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดเกาะ ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนประชาอุทิศ ซ.1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดเกาะ ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านหนองแหน ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร ซ.1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยวัดเกาะ WAT KO ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
จุดสกัดบางปลา ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1195-1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง