ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร หมู่8 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาขุนไกร หมู่4 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดลานเมืองทอง ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดเทพประทาน ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดโซกเปือย ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดเขาดินไพรวัณย์วนาราม ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านวังตามน ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านโซกเปือย ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยบ้านลุงเต่า ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานีอนามัยตำบลนาขุนไกร ซ.1056 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
กรมควบคุมมลพิษ ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056-1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง หมู่7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง