ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ หมู่7 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร หมู่5 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสารจิตร 315 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโพธิยาราม (วัดป่าแดด) ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโพทองธาราม ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดบ้านสารจิต ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านสารจิตร ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยสารจิตร ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านแสงสว่าง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแก่ง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113-1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง