ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหนองอ้อ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดศรีสัชนาลัย ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดป่ายางเมตตายาราม (วัดพระศรีอริยเมตตยาราม) ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดทะเลลอย ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเจดีย์เก้ายอด ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเกาะน้อยฝั่งตะวันออก ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเกาะน้อยป่ายางฝั่งตะวันตก ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดเกาะน้อย ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (ราษฎร์สามัคคี) ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านป่ายาง ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยตำบลหนองอ้อ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุทัยธานี ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ซ.1305 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201-1113 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1158 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง