ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรักรัก ตำบลกกแรต หมู่2 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกกแรต ตำบลกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดสิงห์ทอง ซ.สท. 2005 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดปรักรัก ซ.สท. 2005 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดคลองทำเนียบศรัทธาราม ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดคลองตะเข้ ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดกกแรต ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดปรักรัก ซ.สท. 2005 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดกกแรต ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีอนามัยตำบลกกแรต ซ.สท. 2005 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีอนามัยกกแรต ซ.1057 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง