ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดอินทรีย์ศรีสังวรณ์ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่หนองเงิน ซ.Singhawat ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่ไทยบำรุง ซ.Singhawat ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดไพรงาม ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดโพธิ์หอม ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดเนินกระชาย ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดทุ่งเนินพยอม ซ.1057 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดเต่าทอง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนใหม่ไทยบำรุง ซ.Singhawat ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดทุ่ง ซ.1057 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดเต่าทอง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีอนามัยตำบลป่าแฝก ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีตำรวจทางหลวงจังหวัดอ่างทอง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาศ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057-1055-12 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง