ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 148 หมู่4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ หมู่4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
วัดบ้านกร่าง ถ.,เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 5, ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดดงเดือย ถ.,เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 5, ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ ถ.,เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 2, ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ถ.,เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 5, ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านดงเดือย ถ.,เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 5, ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ศูนย์คริสตจักรใจสมานบางปู ซ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองสระบุรี ซ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง