ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกง หมู่9 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดสงฆาราม ซ.สท. 4022 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดกงไกรลาศ ซ.1055 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดสงฆาราม ซ.สท. 4022 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านหนองสามพญา ซ.1055 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) ซ.สท. 4022 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สถานีอนามัยตำบลกง ซ.1055 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง