ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระดิ่ง 91 หมู่4 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดภาวนาราม ซ.สท. 4020 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ซ.1311 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านลำคลองผาง ซ.สท. 4020 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านเนินพยอม ซ.สท. 4020 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยตำบลหนองกระดิ่ง ซ.สท. 4020 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง