ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเชิงคีรี หมู่3 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
วัดถ้ำแม่ย่า ซ.1332 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดโซกเป็ดอภิญญาโณ ซ.สท. 4014 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดเชิงคีรี ซ.สท. 3023 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ซ.สท. 3023 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ซ.1332 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านมนต์คีรี ซ.สท. 4014 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านขุนนาวัง ซ.1332 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332-1272 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332-1319 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง