ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีคีรีมาศ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดใหม่เจริญผล (วัดหัวเขา) ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดหมอสามัคคีธรรม ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านหนองตลับ ซ.สท. 3019 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านน้ำลาด ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญผล ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านศรีคีรี ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยตำบลศรีคีรี ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272-1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง