ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป้อม หมู่3 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดบ้านป้อม ซ.101 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดนาสระลอย ซ.1272 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดนากาหลง ซ.1272 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล ซ.101 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านนาสระลอย ซ.1272 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม ซ.101 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนบ้านนากาหลง ซ.1272 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านป้อม ซ.101 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1332 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง