ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเตี้ย หมู่1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
วัดยางเอน ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
วัดตาลเตี้ย ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
วัดด่านขุนศรีอินทราทิตย์กิตนาราม ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
วัดขุนช้าง ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดยางเอน ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
สถานีอนามัยตำบลตาลเตี้ย ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
แยกตาลเตี้ย ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง