ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลุม หมู่1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.1053 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดราชพฤกษ์ ซ.1053 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ประชาสรรค์ ซ.1053 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) ซ.Singhawat ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีอนามัยตำบลบ้านหลุม ซ.1053 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกกระชงค์ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1203 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดศรีมหาโพธิ์ 130 ม. 1 ต. บ้านหลุม อ. เมือง จ.สุโขทัย 64000 หมู่1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง