ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางซ้าย หมู่1 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดวังสวรรค์ ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดวังแดง ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดยางซ้าย ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์) ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีอนามัยตำบลยางซ้าย ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง