ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดอัมพวัน ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดป่าสัก ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดปากบาง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดชุ้ง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดจันทบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดจันทบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยบ้านยาง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยบ้านเมืองเก่า ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลศาลารีไทย ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสาไห้ ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง