ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผึ้งรวง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสีทาใต้ ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดลาดเขาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดเตาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงเรียนวัดเตาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยบ้านแก้ง ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยตำบลเตาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง