ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโนนสภาราม ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาลาดวนาราม ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดกุดนกเปล้า ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลห้วยแห้ง ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยกุดนกเปล้า ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโคกเพ็ก ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโนนสภาราม ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-712119
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง