ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดอรัญญวาสี (วัดเขาจำปา) ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดพระพุทธฉาย ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าบำเพ็ญธรรม ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโคกหนามแท่ง ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดเขาจำปาราษฎร์อุทิศ ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลหนองปลาไหล ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
น้ำตกสามหลั่น ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
น้ำตกโพธิ์หินดาด ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
น้ำตกโตนรากไทร ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3042 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านพลับ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-225196
036-302066
วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-713807
036-303169
วัดโคกหนามแท่ง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-302415
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (พระพุทธฉาย) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036225172
วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
พระตำหนักธารเกษม ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง