ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดเกาะ ถ.,หมู่บ้านพัฒนธน, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดกำแพง(เหรียญล้อมมานะนุกูล) ถ.,วัดกำแพง, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ถ.,รักษาวงศ์, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดโตนด ซ.วัดโตนด บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ซ.เพชรเกษม 48 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี ถ.,บางแวก 69 แยก 6, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ถ.บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.,ทองสุก, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนพานิชการธนบุรี ถ.,พานิช 2, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยจรัญสนิทวงศ์ซอย ซ.วัดชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดเกาะ ถ.,หมู่บ้านพัฒนธน, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดกำแพง ถ.,วัดกำแพง, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดตะโน ถ.,วัดตะโน, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโตนด ซ.วัดโตนด บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดชัยฉิมพลี ซ.วัดชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
แยกวัดไชยฉิมพลี ถ.บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดโตนด 40 สายบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-457-3112 02-869--6618
วัดตะล่อม 59 หมู่ 1 จรัญสนิทวงศ์ 13 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-410-2764
02-410-1804
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 2 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-467-3490
02-457-8334
วัดโคนอน 13 หมู่ 3 พัฒนาการ บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-457-6448
02-467-1754
02-457-5002
02-868-8652
02-868-8654
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง