ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดยะลาธรรมาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดพุทธภูมิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดอานัมนุเคราะห์ราษฎร์บำรุง(วัดญวน) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดตรีมิตร ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สุเหร่าอัสสาลาฟีย์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิด ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนุรุลอิสลาม(มัสยิดปากีสถาน) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะกาบปงสาคร ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดอันนูร์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดดุตตักวา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะดือเบาะ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดปากีสถาน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนูรุลอิสลามนิบงบารู ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยามาอาติลมุสลีมีน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดดารุลอิห์ซาน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
คริสตจักรยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
คริสตจักรสัมพันธ์ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โบสถ์คาทอลิก ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073-213722
073-43668
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073-213722
073-243668
วัดพุทธภูมิ 123 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073212656
073215886
073217209
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง