ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเฉลิมนิคม(วัดลำใหม่) ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
วัดสวนใหม่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดยะลาธรรมาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดพุทธภูมิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดอานัมนุเคราะห์ราษฎร์บำรุง(วัดญวน) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดตรีมิตร ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดดิตถมงคล ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดคูหาภิมุข(วัดหน้าถ้ำ) ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดหลักห้ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
วัดวชิรปราการ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
วัดปิยะธรรมมาราม ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
วัดธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
วัดจันทร์ธาดาประชาราม อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
วัดพุทธาธิวาส(วัดพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ) ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
วัดกวนอิม ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สุเหร่าอัสสาลาฟีย์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิด ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนุรุลอิสลาม(มัสยิดปากีสถาน) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะกาบปงสาคร ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดอันนูร์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดดุตตักวา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะบ้านปูเกะ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดฮาดูดีน ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยะแมะ ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะดือเบาะ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดปากีสถาน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนูรุลอิสลามนิบงบารู ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยามาอาติลมุสลีมีน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดดารุลอิห์ซาน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดอัล-ฟูรกอน ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดมะลายูบางกอก ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนูลูสอิสลาม ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
มัสยิดกลางอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
คริสตจักรยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
คริสตจักรสัมพันธ์ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โบสถ์คาทอลิก ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073-213722
073-43668
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073-213722
073-243668
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ถ.รัตนกิจ จ.ยะลา 073-232039
พระพุทธไสยาสน์ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) 136 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073-213722
073-243668
วัดสุนทรประชาราม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 073-295116
วัดพุทธภูมิ 123 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 073212656
073215886
073217209
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง