ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดเขาย่า ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดถ้ำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดศรีสุคนธาวาส ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง