ค้นพบจำนวน 71 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดวิหารสูง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านมะกอกเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านใหม่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดแสงอรุณปากประ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาเมืองเก่า ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเตาปูน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางหมู่นอก ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางหมู่ใน ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางค์ชัย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาแดงตะวันออก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาแดงตก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดป่าลิไลยก์ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดกุฎิภักดีสังวรณ์ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนแร่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนมะพร้าว ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดวิหารเบิก ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดวัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดคงคาสวัสดิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดชัยชนะสงคราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดคูหาสวรรค์ ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดประดู่หอม ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโคกเนียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดป่าขอม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธิ์เด็ด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดภูผาภิมุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดอินทราวาส(ท่ามิหรำ) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโคกคีรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธิ์ตำนาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดอัมพวนาราม(วัดส้มตรีด) ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนปรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดสมสมัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดจินตวาส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดประจิมทิศาราม(วัดเจ็นตก) ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนอินทร์นิมิตร ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดนาท่อม ถ.เพชรเกษม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดไทรห้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดตำนาน(วัดโตระ) ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดนาโอ่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดท่าแค ซ.บังเอิญ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดร่มเมือง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านทุ่งลาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดศาลาไม้ไผ่ ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธาวาส ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดอุทัยธรรมมาราม(วัดควนนาโหนด) ถ.เพชรเกษม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดหัวหมอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ่วงช้าง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
มัสยิดารุ้ลอิสลาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
มัสยิดหนูรนเอียะสาน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คริสตจักรร่มเย็นแบ๊บติสต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คริสเตียนสัมพันธ์พัทลุง 1 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คริสตจักรความหวังพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดวัง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระพุทธรูปสี่มุมเมือง) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 074-613198
วัดป่าลีไลยก์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 074-604520
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง