ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดวังหลาม ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดเหรียง(วัดท่าไทร) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดศรีรัตนาราม ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ถ้ำวัดเขาปูน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดเขาปูน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดเกาะฐาน ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดกาญจน์บริรักษ์(วัดโคกแค) ถ.วิทยาลัยฯ หลังวัดโคกแค ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดเขากอบ ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดห้วยแห้ง ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดสวน ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดไตรสามัคคี ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดนาวง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดเขาปินะ ถ.เทศบาล 28 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดน้ำพราย ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดบ้านควนไทร ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
วัดลำภูรา ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
คริสตจักรห้วยยอด ถ.เทศบาล 6 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดหูแกง ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง