ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดขุนทอง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดทุ่งแนะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดนิกรชนาราม ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดสะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดเชิงคีรี ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดทุ่งพระ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดโรจนาราม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดกาญจนาวาส ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดมัชฌิมเขต ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดประจ่า ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดเกษมรัตน์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดคูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดสะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดขวด ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดบูรณาราม ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดน้ำขาวใน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดน้ำขาวนอก ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดสาอาดะห์ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดฮายาตุลอีหมาน ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดตาดีกานูรุลอีมาน ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดบ้านลางา ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดคูประดู่ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดมะวาย์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดกามาลียะฮ์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง