ค้นพบจำนวน 323 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักสงฆ์ศรีไพรวัลย์ หมู่6 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเกาะกลาง หมู่2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดโฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
วัดป่าแสงธรรม ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
วัดศรีธนู ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
วัดสมัยคงคา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดมธุรวราราม(วัดมะเดื่อหวาน) ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดภูเขาน้อย ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดราษฎร์เจริญ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
เจดีย์วัดใน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดโพธิ์ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดสามัคคีวัฒนาราม ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดสุมังคลาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดชัยธาราวาส ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดศรีสุวรรณาราม ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดแหลมสุวรรณาราม ถ.ท้องทราย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดภูเขาทอง ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดป่าคลองสงค์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดศรีสุวรรณ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดวิชิตดิตถาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดบ่อพุทธาราม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดบางรักษ์(วัดเบญจธรรมาราม) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดศรีทวีป ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดบุญฑริการาม(วัดพังบัว) ถ.พังบัว ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดมหาถูปาราม(วัดพระใหญ่) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดแจ้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดคงคาวาส ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดขจรบำรุง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดสมุทาราม ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดอู่ตะเภา ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดศรีพนมพลาราม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดนาราเจริญสุข ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดกาฬสินธุ์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดสระเกศ ถ.นรา-สระเกศ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
วัดตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดคีรีวงการาม ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดราชธรรมาราม(วัดศิลางู) ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
วัดเราคุณาราม(วัดเขาโป๊ะ) ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสำเร็จ ถ.พรุหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดคีรีมาส ถ.คีรีมาส ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสันติวราราม ถ.สันติสุข 2 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดวิโรจนาราม ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดเดิมเจ้า ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดจำปา ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดเววน ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดชมพูพนัส(วัดนอก) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดสุทธาวาส ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดวชิราราม ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดศรีเวียง ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดตะพังจิก(วัดสวนโมกข์เก่า) ซ.เทศบาล 11 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดพระประสพ ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดโพธาราม ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดชยาราม ถ.สุธนธรรมสาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดทุ่งจับช้าง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดศักดิ์คุณาราม ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดป่าลิไลยก์ ถ.สุธนธรรมสาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดสมุหนิมิต ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดสโมสร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดแก้ว(วัดรัตนาราม) ถ.สันติมิตร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดท่า ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดประตูใหญ่ ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
วัดท้องอ่าว ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
วัดนางกำ ถ.มิตรภาพ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
วัดสุทธิธรรมชลาราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
วัดบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดบางน้ำจืด ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดน้ำพุ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดนทีวัฒนาราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดสันติธรรมาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดบ่อมะปริง ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดมูลเหล็ก ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดสุคนธาราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
วัดกลางวนาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดดอนยาง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดเขาพระนิ่มเทพนิมิต ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดชลคราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดวิภาวดีวนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
วัดเสนาเมืองกาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดจันทาวาส ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดประสพ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดเนาวรัตนาราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดบางปอธรรมธาราม ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดคอกช้าง ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดในราม ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดคลองกอ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดคีรีวง ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดอุทัยชนาราม(วัดบ้านปากน้ำกระแดะ) ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
วัดอัมพาราม(วัดม่วง) ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดโชติการาม(วัดดอนไผ่) ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดบางพลา ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง