ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอัลอิลล๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุ้ลอามัล(มัสยิดบ้านหยิด) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลญันน๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดญันนะตุ้ลนาอึม(บ้านทุ่งคา) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
คริสตจักรความหวังไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง