ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดศรีสุนทร(วัดลิพอน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพวนาราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุซซุนน๊ะฮ์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง