ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดแขนน ถ.ย่าจัน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระทอง(วัดพระผุด) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดม่วง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพกระษัตรี(วัดบ้านดอน) ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลฮิกมะฮุ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ ถ.พรุสมภาร-งานทวี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารัลอามานบ้านนาใน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311084
วัดพระทอง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311105
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง