ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดแขนน ถ.ย่าจัน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระทอง(วัดพระผุด) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดม่วง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพกระษัตรี(วัดบ้านดอน) ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระขาวป่าสัก ซ.ป่าสัก 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดศรีสุนทร(วัดลิพอน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดอนามัยเกษม(วัดบางเทา) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพวนาราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอัลอิลล๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุ้ลอามัล(มัสยิดบ้านหยิด) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลญันน๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดญันนะตุ้ลนาอึม(บ้านทุ่งคา) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามีดีน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบางม่าเหลา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลฮิกมะฮุ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุลญันนะฮ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ ถ.พรุสมภาร-งานทวี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดาลิสลาม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารัลอามานบ้านนาใน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุสชอลีฮีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุซซุนน๊ะฮ์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอันซอรซซุนนะฮ์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดมุการ์ร่มบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
คริสตจักรความหวังไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311084
วัดพระทอง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311105
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง