ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดโฆษิตวิหาร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเจริญสมณกิจ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดหลังศาลหลวงปูเทสก์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดพิทักษ์สมณกิจ ถ.พิทักษ์อุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดวิชิตสังฆาราม ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดมงคลนิมิตร ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดถาวรคุณาราม(วัดแสนสุข) ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอัลมาดีนะห์ ซ.อนุภาษภูเก็ตการ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดยาเมี๊ยะฮ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสเตียนสถาน ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดมงคลนิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-258130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง