ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดรัษฎาราม ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดสะปำธรรมาราม ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดสามกอง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดป่าอร่ามรัตนาราม ซ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดโฆษิตวิหาร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเขารังสามัคคีธรรม ซ.วชิระ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเจริญสมณกิจ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดหลังศาลหลวงปูเทสก์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดพิทักษ์สมณกิจ ถ.พิทักษ์อุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดวิชิตสังฆาราม ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดมงคลนิมิตร ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดขจรรังสรรค์ ซ.วัดขจรรังสรรค์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดนาคาราม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดบ้านเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดถาวรคุณาราม(วัดแสนสุข) ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเทพนิมิตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดสีลสุภาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดสุวรรณคีรีเขต ซ.ปฏัก 22 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) ซ.ปฏัก 8 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
วัดสว่างอารมณ์ ซ.โคกมะขาม ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มัสยิดยาบรรณนูดร์ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดดูใบ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดกามาลียะห์แหลมหิน ซ.เกียรติสินธุ์ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอิสลาฮุดดีน ซ.เกิดทรัพย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดลิวาอุ้ลอิสลาม ซ.บางชีเหล้า 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอัลมาดีนะห์ ซ.อนุภาษภูเก็ตการ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดยาเมี๊ยะฮ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดกียามุตดีน ซ.บ้านบ่อแร่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม ซ.มัสยิด อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มัสยิดนูร่นอิบาดะห์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
คริสตจักรความหวังภูเก็ต(บายพาส) ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสเตียนสถาน ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสตจักรพระนิเวศภูเก็ต 40/36 ซ.เจ้าฟ้า 3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก หมู่1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 0866937302
คริสตจักรท่าแครงภูเก็ต ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381226
วัดมงคลนิมิตร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-258130
วัดกิตติสังฆาราม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-330449
วัดท่าเรือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 087-2686599
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง