ค้นพบจำนวน 104 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดแขนน ถ.ย่าจัน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระทอง(วัดพระผุด) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดม่วง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพกระษัตรี(วัดบ้านดอน) ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระขาวป่าสัก ซ.ป่าสัก 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดศรีสุนทร(วัดลิพอน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดอนามัยเกษม(วัดบางเทา) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพวนาราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดรัษฎาราม ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดสะปำธรรมาราม ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
วัดสามกอง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดป่าอร่ามรัตนาราม ซ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดสุวรรณคีรีวงก์ ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
วัดอนุภาษกฤษฏาราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
วัดโฆษิตวิหาร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเขารังสามัคคีธรรม ซ.วชิระ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเจริญสมณกิจ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดหลังศาลหลวงปูเทสก์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดพิทักษ์สมณกิจ ถ.พิทักษ์อุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดวิชิตสังฆาราม ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดมงคลนิมิตร ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดขจรรังสรรค์ ซ.วัดขจรรังสรรค์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดนาคาราม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดบ้านเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดถาวรคุณาราม(วัดแสนสุข) ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเทพนิมิตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดสีลสุภาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดสุวรรณคีรีเขต ซ.ปฏัก 22 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) ซ.ปฏัก 8 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
วัดสว่างอารมณ์ ซ.โคกมะขาม ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มัสยิดอัลอิลล๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุ้ลอามัล(มัสยิดบ้านหยิด) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลญันน๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดญันนะตุ้ลนาอึม(บ้านทุ่งคา) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามีดีน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบางม่าเหลา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลฮิกมะฮุ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุลญันนะฮ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ ถ.พรุสมภาร-งานทวี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดาลิสลาม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารัลอามานบ้านนาใน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุสชอลีฮีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุซซุนน๊ะฮ์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอันซอรซซุนนะฮ์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดมุการ์ร่มบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดยาบรรณนูดร์ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดดูใบ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอัล-บุชรอ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดผดุงศาสน์ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดนูรุ้ลเอียะห์ซาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดกามาลียะห์แหลมหิน ซ.เกียรติสินธุ์ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอิสลาฮุดดีน ซ.เกิดทรัพย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดลิวาอุ้ลอิสลาม ซ.บางชีเหล้า 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ ซ.พระบารมี 6 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดนูรุลอิสลามียะฮ์ ซ.บางต้นข้าว ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดอัลมาดีนะห์ ซ.อนุภาษภูเก็ตการ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดยาเมี๊ยะฮ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดกียามุตดีน ซ.บ้านบ่อแร่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม ซ.มัสยิด อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มัสยิดนูร่นอิบาดะห์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
คริสตจักรความหวังไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
คริสตจักรพระนิเวศ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
คริสตจักรความหวังภูเก็ต(บายพาส) ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสเซย์วิลเลจ ถ.สวัสดิ์รักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
คริสเตียนสถาน ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสตจักรพระนิเวศภูเก็ต 40/36 ซ.เจ้าฟ้า 3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก หมู่1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 0866937302
คริสตจักรท่าแครงภูเก็ต ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311084
วัดพระทอง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311105
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง