ค้นพบจำนวน 137 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านเตรียม ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
วัดนางย่อน ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
วัดสามัคคีธรรม(วัดป่าส้าน) ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
วัดบ้านตำหนัง ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
วัดบางวัน ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
วัดทุ่งตึก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) ถ.ริมคลอง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดบางน้ำใส ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดป่ายิบมันตะศิริ(วัดบางน้ำใส) ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดบางมรา ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดราษฎร์นิรมิต(วัดบางม่วง) ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
วัดคูหาภิมุข(วัดควนถ้ำ) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดเสนานุชรังสรรค์ ถ.มนตรี 2 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดคีรีเขต ถ.ศรีบรมธาตุ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดหน้าเมือง ถ.หน้าเมือง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดศรีนิคม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดเฉลิมพระเกียรติบางมรวน ถ.บางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
วัดควรนิยม ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดนารายณ์นิการาม ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
วัดป่าโมกข์ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
วัดคมนียเขต(วัดคึกคัก) ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
วัดอินทภูมิ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
วัดโฆสิตาราม ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 82170
วัดพนัสนิคม ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
วัดราษฎร์อุปถัมภ์(วัดบางเหรียง) ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดหลักแก่น ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
วัดลาภี(วัดช้างนอน) ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดปัจจันตคาม ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดนิคมพระเทพ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดหาดทรายสมบูรณ์ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดประชุมศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดคีรีวงษ์(ถ้ำโกบ) ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดอรัญญิกาวาส ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดชนาธิการาม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดพิทักษ์ธรรมาราม ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดนิโครธาราม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดอินทนิน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดมะปริง ถ.เพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดอุทัยราษฎร์บำรุง ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดไสเสียด ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดสราภิมุข ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดลำปี ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดประชุมโยธี ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดมงคลสุทธาวาส ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดถ้ำบางเตย ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดทักษิณาวาส ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดประชาสันติ ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดถ้ำตาปาน ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดอรัญญเขต ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดปัตติการาม ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดประพาสประจิมเขต(วัดถ้ำพุงช้าง) ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดบ้านบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดสุวรรณคูหา ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
อุทยานการศึกษาวัดสุวรรณคูหา ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
วัดราษฎร์สโมสร ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดสุวรรณาวาส ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดบ้านหลังวัด ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดสันติวราราม ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดราชา ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดบ้านท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดลำธาร ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดเก่าเจริญธรรม ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดนิโรธรังสี ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดมาตุคุนาราม ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดตรัยรัตนากรณ์ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดลุมพีนี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดดอนปริง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดประชาธิการาม ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดแก้วมณีศรีมหาธาตุ ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดควนกะไหล ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดเจริญรมณาวาส ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดศรีรัตนาราม ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดนิคมสโมสร ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดดิตถาราม(วัดท่าอยู่) ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
วัดไตรมารถสถิต ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
วัดนากลาง ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
วัดราษฎร์โยธี ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
วัดป่าท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
มัสยิดดาริสลาม ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดนูรุลยันน๊ะ ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดซอลาฮุดดีน ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดนุรุ้ลฮูดา ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดนูรุ้ลกอมัร ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดมูรุ้ลอีม่านบ้านบาหละ ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดดาร๊อสซูหยุด ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดอัลอิสลามียะย์ ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดธรรมอิสลาม ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดอัลนุรุลอิสลาม ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มัสยิดดอริกอดุลยีนห์ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
มัสยิดฮิดายะตุ้ลอิสลามียะห์ ถ.เพชรเกษม ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ถ.เพชรเกษม ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
มัสยิดดะอิวาตุลอิสลามียะห์ ซ.บางกรักใน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
มัสยิดบ้านคึกคัก ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง