ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสุเทพธาราม ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดไทยมังคลาราม ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดบางตะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางสะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางฉนาก ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดรัตนาราม(วัดบางบ่อ) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุชาโต ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสระแก้ว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดนันทาราม ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดคงคาสวัสดิ์ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดธาราวดี ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดเสาธงทอง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดเขมวงศาราม ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดนาควารี ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดรามประดิษฐ์ ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดบางจาก ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดศรีสมบูรณ์ ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดมหหิสราราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดปากบางท่าพญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสองพี่น้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดท่าพระญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุวรรณาราม ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดเกาะรุ้งกาญจนาภิเษก ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดแจ้ง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดเกาะจาก ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสระ ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุวรรณภูมิวิหาร ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดบ้านใหม่บน ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสระน้ำขาว ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดบางศาลา ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดบางเข็ม ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสระเกตุ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
มัสยิดแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
มัสยิดดารุ้ลนาอีม ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดนันทาราม (วัดใต้) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วัดคงคาสวัสดิ์ 175 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 075-517532
วัดนันทาราม ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 075-517693
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง