ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดประดิษฐาราม ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดใหม่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดมะเฟืองใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดวังหิน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดขนาน ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดภูเขาลำทัง ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดประสานมิตร(วัดทับวาย) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดไสใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดภูเขาดิน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดประดู่หอม ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดเสม็ดจวนใต้ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
มัสยิดอันซอริสซุนนะฮ์ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คริสตจักรทุ่งโหนด ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คริสตจักรศิโอนที่ 9 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คริสตจักรคลองสังข์ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดสระเภา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง