ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสาขาชาติพงศ์(วัดยางงาม) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดยางใน ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโทตรี ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง