ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเขาพนมไตรรัตน์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกตะเคียน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปากเจาพัฒนาราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดหัวคู ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโสภณติวราราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสาขาชาติพงศ์(วัดยางงาม) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสำนักม่วงสามัคคีธรรม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคงคาเลื่อน(วัดน้ำตก) ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดยางใน ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโทตรี ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบนถนน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสโมสร(วัดถ่าน) ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหม่ท่าสาย ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคลองเมียด ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดดารุชซูฮูดร์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดปาฎิอุ้ลอามาน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดซูดารุดดีนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบาลายใต้อารุดดีน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบ้านป้าย(มัสยิดตีนดอนเหนือ) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดนูรุดดีนยาอามาตุลอิสลาม ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดอิสลามอีมาเนียะห์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบ้านบางตง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดดารุนเอียะสาร ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดฮัลเกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดนาเร็นเอียะสาน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดซากีนาตุ้ลกุมรอ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 075-521196
075-521963
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง