ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดคงคาราม(วัดกาโห่ใต้) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดสุกการาม(วัดกาโห่เหนือ) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาเทียมป่า ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดไทรหัวม้า ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดตะเคียนทอง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดดิษฐวราราม(วัดท่าเสม็ด) ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดห้วยแหยง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขมาราม(วัดควนยาว) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดทุ่งน้ำดำ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดทุ่งน้อย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดสุขาสิทธาราม(วัดควนเถียะ) ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดควนใส ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มัสยิดคลองใหม่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มัสยิดอัลบารอกัฏ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 075-380358
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง