ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสุวรรณาราม ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดกระเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดนาเชลียง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดเพ็ญญาติ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดวังสะพาน ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดหาดสูง ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดลอยโพธิ์ธาราม ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดบุญประสิทธิ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดศิลา ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดรังษีบุรณาราม ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดราษฎร์บำรุง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดม่วง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดควนมะปริง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดบ้านปากน้ำฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง