ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดปะธรรมมาราม ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดคีรีกันทร์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดชายเขา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดสรรเสริญ(วัดสอ) ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดเจดีย์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดน้ำรอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดลานสภา ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดโคกโพธิ์สถิตย์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 075-391111
วัดไทรงาม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 075-391076
075-374019
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง