ค้นพบจำนวน 115 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดวิสุทธิยาราม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดทรายทองสันตาราม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระถังซำจั๋ง ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดศรีมงคล ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท่าม่วง ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดโบสถ์ที่ 286 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมะม่วงทอง ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดโรงฆ้อน ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดมะม่วงปลายแขน ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดแจ้งวราราม ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดหญ้า ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดน้ำสรงธาราราม ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดมุขธารา ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดนารีประดิษฐ์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดคงคาเลียบ ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดนาวง ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดแจ้ง ถ.หลังหวัดแจ้ง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดประดู่พัฒนาราม ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดบัว ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดชะเมา ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ซ.ทักษิณา 1 ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดใหญ่ชัยมงคล ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดจันทาราม ซ.วัดจันทาราม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดศรีทวี ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดบูรณาราม ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดวังตะวันออก ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดวังตะวันตก(วัดเสาธงทอง) ถ.กาชาด ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดบ้านตาล ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดท่านคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมเหยงค์ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดหัวอิฐ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระมารดาพระศาสนจักร ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดวนาราม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมุมป้อม ซ.ท่านแก้ว ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเสมาเมือง ถ.หลังวัดเสมาเมือง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดวิมุตติธรรม ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดบุญนารอบ ซ.ทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสวนป่าน ซ.วัดสวนป่าน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดโพธิ์เสด็จ ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสระเรียง ซ.ธะรามา ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระนคร ถ.พระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดชลเฉนียน(วัดชายคลอง) ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหน้าพระบรมธาตุ ถ.ประตูรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหน้าพระลาน ถ.พระลาน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดโคกธาตุ ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้าวโคตร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดชายนา ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสิริวัฒนาราม ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสวนหลวง ซ.ข้างวัดสวนหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเพชรจริก ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดน้ำรอบ ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดคูพาย ซ.มณฑิรา ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเกาะหัวบ้าน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดมัชฌิมภูมิ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดตรีนิมิตร ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหนองนก ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดท่าสะท้อน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมุลินทราวาส ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดจังหูน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดกุฏิ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดชมพูประดิษฐ์(วัดบางหว้า) ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดมัชฌิมเขตชลาราม(วัดลาว) ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหมน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดยะมาอาตุลอิสลาม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดดารุนนาอีม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดการุ้ลมุสลิมีน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุดดีน ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
มัสยิดยะลาลูดดีน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดบารอกาตบ้านปัตตานี ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดมุระห์อิดีน ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดดาริสลาม ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดการาหมาดบ้านหัวทะเล ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดพัฒฮูลมูนา ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดกดารุลอามาน ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
มัสยิดอุตบุนดีน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดกามาลุดดีน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดญาเมี๊ยะ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดซอลาฮุคดีน ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดดาราว์ดาตุ้ลมุมีมีน ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
มัสยิดบ้านป่าขอม ซ.ทางเข้าสุเหร่า ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุลมูบีน ซ.ท่านร่ม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุดดีน ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุลอีมาน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดดารุลมุตตากีน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดอัตตักวา ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คริสตจักรเบ็ธเลเฮ็ม ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คริสตจักรความหวัง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คริสตจักรวิคตอรี่ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คริสตจักรร่มเกล้านครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมโศก ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง