ค้นพบจำนวน 544 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดธาตุการาม(วัดเขาธาตุ) ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคูลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดท่าน้อยคุณาราม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดป่าเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกลางพัฒนาราม ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเขาตาสัก ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดสระสี่มุม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดสุชล(วัดทับขาม) ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดจอมทอง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดวิเวกรัตนธัชมนี ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดประทุมทายการาม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดชลคีรีวราราม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดชมเพชรวนาราม(วัดเขาใหญ่) ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคุมแป ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคงคาเลียบ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดปัณณาราม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกลาง ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเบิก ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดสุธรรมาราม ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดสวนศิขรบรรพต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดดอนใคร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
วัดกรุงนางลง จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเขาพนมไตรรัตน์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเปียน จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกตะเคียน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดภูเขาเหล็ก จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปากเจาพัฒนาราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดหัวคู ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโสภณติวราราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบ่อน้ำร้อนเวนาราม จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสาขาชาติพงศ์(วัดยางงาม) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสำนักม่วงสามัคคีธรรม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนกลาง(วัดถ้ำโคก) จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหม่ไทยเจริญ จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคงคาเลื่อน(วัดน้ำตก) ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดยางใน ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโทตรี ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคงคาวดี จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดอู่ทอง จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเขาน้อย จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าพุด จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบนถนน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดในตูล จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสโมสร(วัดถ่าน) ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดศรีมาราม(วัดกระทูนเหนือ) ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดทองทำนุ(วัดหน้าเขา) ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสุวรรณาราม ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดโพธาราม ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดวิสุทธิยาราม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมัชฌิมภูมิวราราม(วัดท่ายายหนี) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดใหม่ท่าสาย ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดมังคลาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดสุวรรณคีรี ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดคงคาวง(วัดอ้ายเขียว) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดคลองเมียด ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดทรายทองสันตาราม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโบราณาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโทธาวราราม ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดสากเหล็ก ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดอินทคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดป่ากิ่ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดกระเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดหลวงครู ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดนาเชลียง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง