ค้นพบจำนวน 3,303 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 34
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดโคกแห้ว ต.โรง อ.อ,กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
สำนักสงฆ์ศรีไพรวัลย์ หมู่6 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเกาะกลาง หมู่2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดห้วยยูง ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดบ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดดอนยาง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดเขาทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดพ่อตาหินช้าง ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดสวนมณีทรัพย์ ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดนิคมสามัคคีธรรม(วัดช่องมุด) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดเอราวัณนันทิยาราม ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดไทยถาวร(วัดพระธาตุยายไท) ถ.เพชรเกษม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดถ้ำเขาพลู ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดถ้ำน้ำลอด ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดนักบุญอันตน ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดเขาเจดีย์ ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดสุวรรณาราม ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดคุริง ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดนิคมประชาสรรค์ ถ.ประวัตินิคม ซอย 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดดอนตะเคียน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดนาสร้าง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดศรีสุเทพ ถ.เทศบาล 8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดยางฆ้อ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดแหลมยาง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดราษฎร์คงคาราม(วัดคลองกรูด) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดนาหอยโข่ง ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดทุ่งแหลมยาง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดเทพเจริญ(วัดถ้ำรับร่อ) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดรับร่อ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดลุ่ม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดหอระฆัง ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดน้ำขาว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดป่ายาง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดเขาแก้ว ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดปากแพรก ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดสามัคคีชัย ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดวังครก ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วัดดอนใหญ่ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดปากด่าน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดดอนรักษ์ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดเวฬุวัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดทุ่งไทรทอง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดกาลพัฒนาราม(วัดหนองจระเข้) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดนิคมปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดเขากล้วย ถ.เพชรเกษม ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ซ.บางลึก 5 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดนาชะอัง ซ.อานาง-เนินคีรี ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดบางลึก ซ.บางลึก 3 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดดอนเมือง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดน้ำผุด ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดคอออม ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดวังใหม่ ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วัดอุทัยธรรม(วัดเขาถล่ม) ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วัดนาทุ่ง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดดอนมะม่วง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดชุมพรรังสรรค์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดวังไผ่ ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดดอนทรายแก้ว ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดปากคลอง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดท่าไม้ลาย ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วัดทับหลี ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดโพธิการาม ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดสุบรรณนิมิตร ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดบ้านท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วัดมณีสพ ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดสุทธาวาสธาราม(วัดประเดิม) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดถ้ำสนุก ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
วัดหาดทรายแก้ว ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดขุนกระทิง ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดตะเคียนทอง(วัดท่ายางเหนือ) ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดถ้ำเขาขุนกระทิง ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดมัชฌิมเขต ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดสุวรรณนัทธี(วัดคูขุด) ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดท่ายางกลาง(วัดพิชัยยาราม) ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดคงคานาม(วัดท่ายางใต้) ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดหนองหมุก ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดหัวถนน ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
วัดถ้ำสำเภาทอง ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
วัดนักบุญยอแซฟถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
วัดบางคอย ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
วัดดอนรวบ ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดทุ่งหงษ์ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
วัดบางหลง ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดคอเตี้ย ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
วัดเขาดิน ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
วัดป่าปลายคลอง ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดจันทราราม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง