ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหัวนา ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดวังบัว ซ.3204 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโรงเข้ ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดดอนกอก ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดจันทาราม ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์เรียง ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองกาทอง ซ.3204 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดกลางเทพนิมิตร ซ.เพชรเกษม ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหาดทราย ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดป่าแป้น ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์กรุ ซ.พบ. 6020 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์ลอย ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเกาะแก้วสุทธาราม ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดใหม่ประเสริฐ ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเขาทะโมน ซ.พบ. 1029 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ถ้ำวัดเขาทะโมน ซ.พบ. 1029 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดท่าศาลารวม ซ.พบ. 3179 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดระหารน้อย ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดศาลาเขื่อน ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดไทรทอง ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดคำหรุ ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดถ้ำรงณ์ ซ.พบ. 1014 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองแก ซ.พบ. 4008 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเนินหนองโสน(วัดเขาเจ้าราม) ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองจอก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดห้วยกวางจริง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง