ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองศาลา ซ.3174 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดนายาง ซ.3174 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดโตนดหลวง ซ.3174 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองเผาถ่าน ซ.3174 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดสมุทรคาม(วัดบ้านท่า) ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดไตรรัตน์เจริญผล ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองตาพด ซ.หนองตาพต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดนิคมวชิราราม ซ.เพชรเกษม ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดเนรัญชราราม ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดชะอำ ซ.ชะอำคีรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดชะอำคีรี ซ.ชะอำคีรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองแจง ถ.,จุมพฏพงษ์, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดบ่อแขม) ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองขาม ซ.พบ. 1001 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดอ่างหิน ซ.พบ. 1001 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดไทรย้อย ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดทุ่งจับญวน ซ.พบ. 1010 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดธรรมอุดม(วัดหนองตาฉาว) ซ.พบ. 1001 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดช้างแทงกระจาด ซ.อบจ. พบ. 5003 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดมฤคทายวัน ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดห้วยทรายใต้ ถ.จอมพล ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองหงษ์ ซ.พบ. 1001 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองคร้า ซ.พบ. 2069 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
คริสตจักรชะอำ ถ.,ยามานนท์, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดเนรัญชราราม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 032-471115
032-430234
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง