ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านต้นลำแพน ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดคีรีวงก์ ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดวังมะนาว ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดมณีเลื่อน ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดห้วยโรง ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดศิลคุณธรรม ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกาจับศรัทธาธรรม ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกุฏิ ซ.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดพุม่วง ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองชุมพล ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดคูหาบรรพต(วัดเขาสะแก) ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดบ้านกล้วย ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองส้ม ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดสวนศิวโมกข์ ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดสระพัง ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดท้ายตลาด ถ.,วัดท้ายตลาด, ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดใหม่ศิริสามัคคีธรรม(วัดบางสามแพรก) ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดพระธาตุศิริชัย ซ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดดอนทราย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเขาพระ ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเทพประชุมนิมิตร(วัดทับคาง) ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านไผ่) ซ.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองปลาไหล ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองปรง ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกุญชรวชิราราม ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ศูนย์ชุมชนคริสเตียนหนองเข้ ถ.สายหมวดคริสเตียน ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกุฏิ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง