ค้นพบจำนวน 95 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเฟื้องสุธรรม ซ.โยธาธิการ ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดสุทธาวาส(วัดใหม่) ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดอินทาราม(วัดบ้านขลู่) ซ.พบ. 5037 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดกุฏิ ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเจริญศรีมณีผล ซ.พบ. 1023 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดหนองควง ซ.3349 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดทองนพคุณ ซ.พบ. 1023 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดธงชัย ซ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดบันไดทอง ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดบุญทวี(วัดถ้ำแกลบ) ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดปากน้ำ ถ.,บางจาน 13, ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดบ่อหลวง ซ.เพชรเกษม ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดโพธิ์ทัยมณี ซ.พบ. 4021 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเขมาภิรัติการาม ซ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดสิงห์ ซ.3178 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดขุนตรา ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดใหม่เจริญธรรม ซ.พบ. 4021 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเวียงคอย ซ.เพชรเกษม ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดชมพูพน ซ.3178 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไชยสุรินทร์ ซ.3176 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไร่ดอน(วัดเขากิ่ว) ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร(วัดเขาวัง) ซ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไตรโลก ซ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดพรหมวิหาร ซ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดนักบุญเวนันซีโอ ซ.พบ. 4021 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดข่อย ซ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดชีสระอินทร์ ซ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดพระนอน ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดใหญ่สุวรรณาราม ซ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดรัตนตรัย ซ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดพลับพลาชัย ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดถ้ำแก้ว ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดอุทัยโพธิ์ธาราม ซ.หน้าเรือนจำ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดสระบัว ซ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดแก่นเหล็ก ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดอินทรคีรีถ้ำหว้า ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไผ่ล้อม ซ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน) ซ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดกำแพงแลง ซ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดโคก ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดพระทรง ซ.มาตยาวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดกุฎีดาว ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดมหาธาตุวรวิหาร ซ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดช้าง ซ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดคงคารามวรวิหาร ซ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดธ่อเจริญธรรม ซ.มาตยาวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดยาง ซ.วัดยาง 3 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดนาค ซ.วัดนาค ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดพระรูป ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดลาด ซ.สุรพันธ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเขาบันไดอิฐ ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเพชรพลี ซ.เพชรพลี ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดสนามพราหมณ์ ซ.เพชรพลี ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดชีว์ประเสริฐ ซ.มาตยาวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดวิหารน้อย ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเกาะ ซ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดป้อม ซ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดแรก ซ.วัดแรก ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดอัมพวันปิยาราม ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดดอนหว้า ซ.พบ. 73038 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดจันทราวาส ซ.ดำรงรักษ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดโพธิ์พระนอก ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไสกระดาน ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดโพพระใน ซ.พบ. 6022 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดประดิษฐ์วนาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดท่าศิริ ซ.พบ. 3179 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดสำมะโรง ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดลาดโพธิ์ ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเพรียง ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไม้รวกสุขาราม ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดโพธาวาส ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดท่าไชยศิริ ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดห้วยเสือ ถ.ห้วยเสือ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดดอนมะขามช้าง ซ.พบ. 1004 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดนาพรม ซ.พบ. 1010 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดธรรมรังสี ถ.,ที่1 หมู่ที่ 6, ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดถิ่นปุรา ซ.พบ. 4011 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดดอนบ้านใหม่ ซ.พบ. 1004 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
วัดสมุทรธาราม ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
วัดหาดเจ้าสำราญ ถ.,เทศบาล 2/3, ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
วัดลุ่มโพธิ์ทอง ซ.พบ. 1008 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดหนองหว้า ซ.พบ. 1007 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มัสยิดมุสลีฮะตุ้ลอิสลามียะห์ ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มัสยิดนะห์ฎอตุ้ลอิสลาม ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
คริสตจักรจีนเพชรบุรี ซ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
คริสตจักรศรีพิมลธรรม ซ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
คริสตจักรความหวังเพชรบุรี ซ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดคงคาราม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 032-426134
วัดใหญ่สุวรรณาราม ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดมหาสมณาราม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 032-425348
วัดพระพุทธไสยาสน์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดมหาธาตุ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 032-425326
032-424688
032-428759
วัดเพชรวราราม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดวังชมพู อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง